Pageloader

About Us

ผู้วางระบบระบายอากาศและกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
/About Us

MORE THAN JUST EXPERTISE

บริษัท ที.เอ็น.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จำกัด ให้คุณได้มากกว่าแค่ความชำนาญ เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่า คือการสั่งสมประสบการณ์จากปัญหาจริงหน้างาน และความใส่ใจอย่างจริงจังในทุกรายละเอียด ราวกับเราเป็นลูกค้าเอง

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศและระบบบำบัดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Expertise

เรามีทีมงานกว่า 40 ชีวิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งในด้านระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบระบายอากาศและระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ประสานกับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านไฟเบอร์กลาส จากบริษัทพี่ของเรา

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศและระบบบำบัดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Experience

เราสั่งสมประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี ทั้งในด้านการวางระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation System), ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System), และระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศและระบบบำบัดอากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Extra Care

เราให้เวลามากขึ้นกับการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการทำงาน ตั้งแต่การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า การออกแบบ และการติดตั้งระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะส่งมอบงานระบบที่ดีเยี่ยม ปราศจากปัญหา และตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า

ที.เอ็น.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2547 ในฐานะ บริษัท เทคโนโลยีไฟเบอร์กลาส จำกัด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การให้บริการผลิตท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Pipe), พัดลมไฟเบอร์กลาส (FRP Blower), ชิ้นงานไฟเบอร์กลาสอื่นๆ รวมไปจนถึงงานเคลือบพื้นผิวด้วยไฟเบอร์กลาส (FRP Lining)

ในแต่ละปีที่ผ่านมา เราพบว่าความต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายอากาศ ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ และระบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่มีเข้ามานั้น ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น หากยังรวมถึงการออกแบบวางระบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation System) และระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง รวมไปถึงสถานประกอบการด้านเคมี และอาคารขนาดใหญ่ทั้งหลาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการให้บริการที่เป็นระบบ รวดเร็วมากขึ้น ในปี 2552 บริษัท ที.เอ็น.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและให้บริการด้านระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและติดตั้งระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เวลานี้ ที.เอ็น.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี พร้อมที่จะให้บริการวางระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามทุกความต้องการของลูกค้า ให้เป็นระบบที่มีมาตรฐาน และที่สำคัญอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดไว้

Project Delivered

Satisfied Clients

Coming Back

Request Adjustment

Policies

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของกำหนดเวลา เพราะเรารู้ดีว่า การส่งมอบงานล่าช้าไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็อาจส่งผลให้ธุรกิจของลูกค้าเสียหายอย่างมหาศาล

ที่ ที.เอ็น.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง ข้อผิดพลาดในการทำงานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ งานทุกชิ้นที่ส่งมอบออกไปจากเราจะต้องมีคุณภาพ ปราศจากข้อบกพร่อง และเชื่อถือได้

เรารับประกันคุณภาพของงานระบบทุกโครงการที่เราส่งมอบให้ลูกค้าเสมอ และพร้อมปรับปรุง แก้ไขงานของเรา ตามคำร้องขอลูกค้า แม้หลังจากการส่งมอบงานแล้ว

Specialities

Environment Engineering
65%
System Design
35%
Chemical
42%
Fiberglass (FRP) Technology
90%

Meet Our Team

ที่ ที.เอ็น.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี เรามีทีมวิศวกรและช่างผู้มากประสบการณ์มากมาย พร้อมบริการและให้ความช่วยเหลือคุณในทุกโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation System), ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System), ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment System), ระบบทำความเย็น (Air Chiller System), หรือหอหล่อเย็น (Cooling Tower)

และนี่คือส่วนหนึ่งของทีมงานที่จะมาดูแลคุณ

ไชยรัตน์ งามสังข์
ไชยรัตน์ งามสังข์
กรรมการบริหาร
Mr. Chairat, our managing director
สวอง ศรีสว่าง
สวอง ศรีสว่าง
ผู้จัดการโรงงาน
Mr. Sawong, plant manager
อมเรศ สุวรรณอิน
อมเรศ สุวรรณอิน
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
Mr. Amares, the manager of production department
ชูชัย มั่นที่สุด
ชูชัย มั่นที่สุด
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
Mr. Choochai, manager of maintenance department
เกสสุดา รุ่งสาย
เกสสุดา รุ่งสาย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Ms. Gessuda, accounting and finance manager
ปิยะนันท์ งามสังข์
ปิยะนันท์ งามสังข์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / จัดซื้อ
Ms. Piyanan, manager of human resource and purchase department
สำเริง เลียบชาย
สำเริง เลียบชาย
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบวิศวกรรม
Mr. Samreong, manager of  engineering design department
ณรงค์ฤทธิ์ ทวีวัฒนานนท์
ณรงค์ฤทธิ์ ทวีวัฒนานนท์
ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ
Mr. Narongrit, manager of project sales department
วรนุช เอี่ยมวิโรจน์ไพศาล
วรนุช เอี่ยมวิโรจน์ไพศาล
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
Ms. Woranuch, manager of production planning department

GET A QUOTE NOW!

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการขอประเมินรายละเอียดงานและใบเสนอราคา ด้วยการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเบื้องต้นของงานหรือบริการที่คุณต้องการ และรอการติดต่อกลับจากทีมวิศวกรของเรา