Pageloader

Contact

เรารอการติดต่อจากคุณ
/Contact

Get in Touch

คุณสามารถฝากข้อความผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ไว้ได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟเบอร์กลาสของเราจะติดต่อกลับไปยังคุณให้เร็วที่สุด

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Contact Information

หากไม่ต้องการฝากข้อความ คุณสามารถเลือกติดต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ ด้านล่างนี้ได้ทันที

Office Hours

08.00 – 17.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

ADDRESS

บริษัท ที.เอ็น.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี จำกัด
29/11 หมู่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

PHONE

Tel: 0 2150 7182, 0 2832 3707, 0 2832 3727
Fax: 0 2832 3800, 0 2150 7183

MAIL

tnf_tech@tnf-engineering.com

Our location